DISC i salgsarbejdet

Hvordan tackler jeg forskellige typer af mennesker i mit salgsarbejde – lige fra den aggressive, den ekstremt talende, den stille og ubeslutsomme og den meget deltajeinteresserede kunde?

Målene for at gennemføre uddannelsen:

  1. Du opnår, at dine salgs- og servicemedarbejdere bedre kan aflæse kundens persontype for derigennem at skabe en bedre påvirkning, værdiskabelse, argumentation eller problemløsning.
  2. Du opnår, at dine salgs- og servicemedarbejdere får en større selvbevidsthed, som danner grundlag for en bedre personlig udvikling.
  3. Du opnår, at dine salgs- og servicemedarbejdere kan skabe større resultater, da de efter uddannelsen bedre ved, hvordan de påvirker den enkelte kunde.

Hver medarbejder udarbejder en personlig profil i DISC-værktøjet og modtager en rapport på sin egen profil. Denne rapport kan anvendes løbende i medarbejderens udvikling og er et rigtig godt ledelsesværktøj. Vi skræddersyer uddannelsen præcist til dig og din salgsorganisation.

Indholdet i uddannelsen kan være følgende:

  • Introduktion til de 4 persontyper i DISC-systemet.
  • Gennemgang af hver DISC-types styrker og svagheder.
  • Træning i hvordan vi kan spotte de forskellige DISC-typer både via dialog og via kropssprog
  • Træning i hvordan vi kan tackle, argumentere til og håndtere de forkskellige DISC-typer
  • Udvikling af egen profil i forhold til at kunne tackle de forskellige kundetyper

En DISC-uddannelse kan gennemføres som en enkeltstående aktivitet (1-2 dage) eller som et procesforløb, hvor træningen følges op med personlig coaching.