Konflikthåndtering

At havne i en konflikt og skulle kunne løse en konflikt er en uundgåelig ting for en leder eller medarbejder i en virksomhed. En konfliktsituation kan medføre mange forskellige og store konsekvenser (både økonomisk og menneskeligt), og derfor er det en fundamentalt vigtig ting at kunne håndtere konflikter.

Mange mennesker mangler værktøjer vedrørende konflikthåndtering. Hos Coachers kan vi hjælpe med konflikthåndtering på følgende områder:

 1. Konflikthåndtering ledere imellem.
 2. Konflikthåndtering mellem ledere og medarbejder.
 3. Konflikthåndtering mellem medarbejdere indbyrdes.
 4. Konflikthåndtering af kunder.
 5. Indre konflikter i den enkelte person.

At kunne håndtere en konflikt i hverdagen er en forudsætning for at skabe fremdrift. For at blive dygtig til at håndtere konflikter, må du først og fremmest lære at sætte konflikten i perspektiv, forstå dens natur, og så lære en metode, der kan hjælpe dig igennem til et godt resultat.

Mål:

 1. Du lærer effektive værktøjer til konflikthåndtering, så du, modparten og teamet hurtigere kommer tilbage i den rette performancetilstand.
 2. Du forstår at skabe to vindere i en konflikt.
 3. Du lærer at forstå en konflikt bedre, så du kan skabe forlig og hurtig fremdrift.

Uddannelsen kan gennemføres som enkeltstående aktivitet eller som et procesforløb, hvor den bliver fulgt op af coaching på jobbet. Uddannelsen kan gennemføres fra 1-3 dage alt efter hvor dybt vi skal arbejde med teamet. På uddannelsen tager vi fat i de helt grundlæggende temaer inden for konflikthåndtering. Vi skræddersyer uddannelsen til dig og din virksomheds situation og ofte vælges der mellem følgende emner:

Indhold:

 • Indsigt i, hvorfor mennesker bliver modstridige og negative for derigennem at opnå en bedre forståelse for det ”negative” menneske, og det at se et menneske som værende utryg frem for negativ
 • Indsigt i værktøjer der løser konflikter.
 • Indsigt i, hvordan du iscenesætter en konfliktløsning, så timingen sikres i konfliktløsningen.
 • Indsigt i forståelse for forskellen på motiver kontra handlinger.
 • Indsigt i hvordan du konflikthåndterer de forskellige persontyper, da konflikthåndtering skal tilrettes den mennesketype, vi står overfor i konflikten.
 • Indsigt i hvordan du bedre bliver forstået i din kommunikation, så du havner i færre konfliktsituationer.
 • Indsigt i hvordan du og teamet kommer videre efter konfliktløsningen på en god og konstruktiv måde.
 • Indsigt i de 3 positioner i en konflikt.
 • Indsigt i værktøjer i reklamationsbehandling over for kunder.
 • Indsigt i ord og ordvalg, der virker udløsende på en konflikt, og hvilke der virker dæmpende. Du lærer hvilke ord, der virker på bestemte mennesketyper.

På kurset vil vi inddrage deltagerne via aktuelle cases fra hverdagen og der vil være involverende træning i konfliktløsning.