Salgsledelse – firmatilpasset

Har du brug for en stærk salgskultur?

 

salgsledelse1

 

 

Coachers har stor erfaring i at uddanne salgsledere til at kunne drive salgsafdelingen hjem på målene på en motivere, udfordrende og udviklende måde.

Mål med uddannelsen:

 • Salgslederen får en komplet værktøjskasse indenfor salgsledelse, så lederen altid kan finde rette værktøj til rette person og situation
 • Salgslederen får nemmere mulighed for at planlægge forhold mellem mål og handlinger
 • Salgslederen bliver et større forbillede på vigtige områder og vil generelt nemmere kunne opnå de mål der er opstillet for salgsledelsen.

Salgslederuddannelsen er en uddannelse der kan planlægges fra 3-4 dage, adskilte over en periode fra 4-12 mdr. Uddannelsen opbygges som et procesforløb, hvor vi kan kombinere workshops med personlig coaching. Der kan vælges mellem følgende emner:

Indhold:

 • Viden og indsigt i målstyringog dermed 1-1 samtaler med fokus på at sikre, at sælgeren når sine mål
 • Træning i, hvordan målstyringssamtaler gennemføres overfor den enkelte sælger
 • Træning i, hvordan fælles målstyringsmøder gennemføres for hele salgsafdelingen
 • Værktøjer til, hvordan der skabes en levende, motiverende og resultatorienteret performanceskultur
 • Værktøjer til gennemførsel af mønsterbrud, der kan skabe fornyet energi gejst
 • Værktøjer til at gennemføre den ”svære” samtale
 • Værktøjer til at gennemføre sambesøg med henblik på at udvikle sælgeren og gøre det på en motiverende måde
 • Værktøjer til motivation og til at gennemføre motivation af forskellige typer
 • Indsigt i begrebet hall of fame og hvordan dette kan anvendes i egen salgsafdeling
 • Indsigt i begrebet salgskonkurrencer og hvordan dette kan anvendes i egen salgsafdeling for at skabe større incitiment og resultater
 • Værktøjer til egen struktur og planlægning, så egen tid anvendes bedst muligt og mest resultatskabende
 • Værktøjer til at løse konflikter
 • Indsigt i mentale værktøjer, der kan anvendes til at styrke salgsafdelingens mentale tilstand

Vi opbygger uddannelsen, så den passer til din virksomheds kultur. Vi gennemfører den interaktivt med høj grad af involvering af den enkelte deltager, bl.a. via logbog, cases, træning og debatter.

Kontakt Coachers for en nærmere dialog om, hvordan vi kan opbygge en uddannelse til din virksomhed.