Telesalgsuddannelse

Som telesælger er du i stor konkurrence med mange andre. Pr. automatik har kunderne paraderne oppe når du ringer og der skal noget særligt til for at slippe igennem kundernes “nåleøje”.

Hvad enten du som telesælger skal booke møder, gennemføre screeninger, opdyrke nye kunder eller servicere/sælge til bestående – så kræver det et højt drive og en stærk påvirkningsevne. Coachers tilbyder salgsudvikling for telesalg bygget op omkring netop dit team og jeres opgave, mål og udfordringer.

Målene med vores salgstræning i telesalg  er følgende:

 • Telesalgsstyrken opnår en større hitrate.
 • Telesalgsstyrken opnår en højere mentalitet og arbejdsmoral.
 • Telesalgsstyrken opnår kompetence i salgshåndværket.

Indholdet i uddannelsen fastsætter vi i fællesskab, og der vælges ofte mellem følgende emner:

 • Hvordan strukturerer jeg min hverdag, så jeg bliver mere effektiv?
 • Hvordan forbereder jeg mine opkald – såvel mentalt som praktisk?
 • Hvordan finder jeg de rette leads, så jeg går efter ”low hanging fruit”, dvs. guldet?
 • Hvordan anvender jeg min stemme og dens betoning på bedste vis i salgsarbejdet?
 • Hvordan kommer jeg forbi ”gatekeeperen” i telefonen, så jeg kommer frem til rette person?
 • Hvordan åbner jeg en samtale, så jeg hurtigt fanger interessen?
 • Hvordan introducerer jeg min virksomhed på en interessant måde?
 • Hvordan får jeg hurtigt kunden i centrum i samtalen fremfor for blot at “tale” kunden træt?
 • Hvordan skaber jeg værdi for kunden med mit budskab?
 • Hvordan anvender jeg DISC i telesalgsarbejdet, så jeg kan tackle alle typer af kunder?
 • Hvordan præsenterer jeg produktet for kunden og særligt de værdier, produktet giver kunden?
 • Hvordan forhandler jeg?
 • Hvordan vinder jeg ordren uden at give for meget i rabat?
 • Hvordan lærer jeg at følge effektivt og hurtigt op på kunderne?
 • Hvordan afslutter jeg salget?
 • Hvordan sikrer jeg en god videreoverdragelse af kunden internt, når aftalen er i hus?

Et salgsudviklingsforløb i telesalg kan gennemføres over en periode med i alt 3-4 dages undervisning,  hvor der gennemføres 1 dag ad gangen, hvorefter telesælgerne har tid til at arbejde med værktøjerne. Salgstræning i telesalg kan med fordel suppleres med on-the-job training, hvor hver telesælger modtager individuel sparring og træning. Salgstræningen i telesalg kan afsluttes med en diplomeksamen for at sikre ekstra fokus og motivation for at få lært værktøjerne.

Kontakt Coachers for en uforpligtende dialog omkring hvordan vi kan gennemføre salgstræning af dine telesælgere.