fbpx

Håndtering af rabatkrav – detailbutik

I de fleste detailkæder og -butikker er fokus og pres på prisen steget betydeligt de seneste år. Internettets store udbredelse gør, at kunderne ved, hvad produkterne koster online og lægger dermed pres på prisen i butikkerne. Dette kræver, at butiksmedarbejderne får færdigheder i at kunne håndtere disse krav. Coachers har et stærkt program på forhandling og håndtering af rabatkrav. Butiksmedarbejderne lærer her at kunne håndtere et pres på prisen og at lukke handlen uden at skulle give kunden for meget rabat eller andre ting.

Læringsemner:

  • Evne til at sikre en modaccept på at have en aftale, når butiksmedarbejderen er nødt til at give rabat eller andet for at tilfredsstille kunden og få lukket handlen
  • Evne til at arbejde med alternative forhandlingsvariabler end rabat og gerne variabler, der reelt giver kunden en bedre slutløsning (eksempelvis supplerende produkter)
  • Evne til at søge delaccept på, at der er tale om den rigtige løsning, når kunden kommer med rabatkrav
  • Evne til at præsentere prisen og tilbuddet på en værdiskabende måde, der får fokus lidt væk fra prisen
  • Evne til at opbygge de rette overbevisninger til en forhandling og dermed tro på, at rabat ikke altid er nødvendigt for at lave en aftale
  • Evne til at turde sætte en grænse i forhandlingen og stille modkrav
  • Evne til at forberede sig på et rabatkrav, så butiksmedarbejderen på forhånd kender sin taktik og sit forhandlingsspænd
  • Evne til at søge win/win-situationer i en forhandling
  • Evne til at skabe en god kemi og et godt forhandlingsklima i forhandlingen, så alt bliver nemmere