fbpx

Best practice og modelling – generel ledelse

I enhver virksomhed eller afdeling er der en forskellighed i, hvem der performer og løser opgaver bedst på forskellige områder. Eksempelvis er der formentlig en person, der er den bedste til at planlægge, skabe relationer, være effektiv, servicere kunder osv. Ledere er ofte for dårlige til at dyrke rollemodellerne og få delt best practice og de gode metoder. Best practice og modelling er netop et ledelsesværktøj, der handler om at blive bedre til at udnytte de forskellige styrker og rollemodeller, der er i virksomheden. Bl.a. for at sikre, at kompetencerne bliver delt, inden de forsvinder, når en vigtig medarbejder pludselig stopper.

 

Læringsemner:

  • Evne til at kunne analysere og afkode en nøglekompetence hos en medarbejder på et udvalgt område, f.eks. gode kundeattitude eller effektivitet for dermed at kunne dele denne metode med teamet
  • Evne til at facilitere møder, hvor best practice dyrkes, og rollemodellerne får en aktiv rolle
  • Evne til at sætte medarbejderne sammen i udvalgte grupper for at kunne dele de gode metoder og best practice
  • Evne til at bruge best practice fra andre virksomheder, bøger, artikler mv., så lederen bliver en mere inspirerende og udviklende leder