fbpx

Salgstræning

Træner du eller nøjes du med at spille kampene?

Salget er nøglen til succes. Vi fjerner sælgernes hænder fra autopiloten og skaber fokus og opmærksomhed på de facetter der skaber den store forskel.

Autopiloten kan være både risikabel og kostbar, da mange sælgere reagerer uden den store omtanke. Coachers skærper opmærksomheden på de detaljer der skaber resultaterne.

Læs mere om salgstræning B2B
Læs mere om  salgstræning detailbutik
Læs mere om processen for et samarbejde

Procesforløb for samarbejde

En proces eller en sæson omkring salgstræning kan sammensættes på utrolig mange måder. Afgørende for resultaterne er, at teori og praksis kombineres i forløbet. Et forløb kan gennemføres over en periode fra 3 måneder og op til 2 år. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige eksempler på, hvordan en proces kan sammensættes.

For at sikre et forløb, der bliver bygget bedst muligt op til vores kunde, er det vigtigt at gennemføre en god analyse før processen. Analysen aftales individuelt med dig som beslutningstager. Vi vurderer sammen hvilke aktiviteter, der er centrale i analysen, og her kan der vælges mellem interviews af både ledere og sælgere, sambesøg med udvalgte sælgere og DISC-personanalyser af sælgerne. Formålet er at opnå et godt kendskab til sælgernes udfordringer samt nuværende niveau.

Når analysen er afsluttet, planlægger vi i fællesskab den videre proces. Her vælger vi mål og indhold for de enkelte workshops (med udgangspunkt i menukortet). Vi samarbejder desuden om den praktiske gennemførsel af uddannelsen og også omkring motivering og information af sælgerne. Vi drøfter desuden, hvorvidt de enkelte deltagere har individuelle uddannelsesbehov.

Vores salgsworkshops gennemføres fra 4 timer til en hel dag. Dagene bliver gennemført med høj grad af deltageraktivering for at sikre motivation og ejerskab for processen. På salgsworkshops leverer og fortolker vi de værktøjer, der er udvalgt fra menukortene. Det er meget vigtigt, at der bliver udarbejdet en salgsmanual eller salgsguide fra salgsuddannelsen, som sikrer, at både nuværende og fremtidige sælgere nemmere kan arbejde videre med uddannelsen.

Ingen bliver dygtigere alene af at være på en salgsworkshop eller et kursus. Det er afgørende, at den enkelte sælger får udarbejdet en personlig handlingsplan. Vores opgaver er at inspirere og motivere den enkelte sælger så godt, at han/hun har lyst til at arbejde videre med udvalgte emner fra workshoppen, når sælgeren kommer tilbage på jobbet. Her er det også vigtigt, at lederen følger op på denne handlingsplan.

For at sikre en ekstra lyst og motivation for at arbejde med værktøjerne fra workshoppen, tilbyder vi at udarbejde en E-test eller digital opgave. Det foregår på den måde, at vi ca. 2-4 uger efter en workshop udarbejder en digital test eller opgave, som vi udsender til sælgerne via et digitalt link. Opgaverne relaterer sig til den gennemførte workshop og har til formål, at sælgerne har en ekstra god motivation for at arbejde med værktøjerne. Samtidig kan Coachers bedre vurdere hvilke emner, der har behov for at blive repeteret på den følgende workshop.

Når sælgerne har været på en workshop, rammer hverdagen hurtigt, og her kan der være behov for coaching af den enkelte sælger. Såfremt lederen ikke selv ønsker eller har tid til at coache sælgeren i processen med at arbejde med værktøjerne, kan Coachers hjælpe med denne opgave. Vi vil her tage udgangspunkt i den personlige handlingsplan, som sælgeren udarbejdede på workshoppen.

Sambesøg handler ret beset om at se sælgeren “spille kamp”, dvs. at vi deltager på rigtige kundemøder. Fordelene ved sambesøg er mange – bl.a. at den enkelte sælger får nogle meget målrettede og personlige input, samt at vi i Coachers bliver bedre til at komme med idéer til indsatsområder på salgsworkshops. Introduktionen til kunden er vigtig; denne aftaler vi individuelt, så der er tryghed omkring vores rolle på sambesøgene.

Ordet eksamen skaber en ekstra opmærksomhed omkring det at få lært bestemte begreber eller værktøjer. Såfremt kulturen passer til det, kan vi tilbyde, at hele salgsuddannelsen afsluttes med en salgseksamen. Her kan vi aftale, at en del af eksamen kan være mundtlig – både som afsluttende rollespil eller som nogle teoretiske spørgsmål. Vi aftaler også, hvorvidt der skal udarbejdes personlige diplomer, og om der skal være karaktergivning.

Specielle aktiviteter vi kan tilbyde for salgsstyrken

Hvis du har behov for en særlig aktivitet for din salgsstyrke, kan vi tilbyde en række forskellige muligheder. Vi opbygger aktiviteten præcist til den opgave, du ønsker løst. Kontakt os gerne for en nærmere dialog.

Mødebookning (attackdag)

Det at booke møder med nye kunder er for mange sælgere en udfordring rent mentalt og bliver ofte en slags overspringshandling, man gerne undgår. Samtidig er opgaven altafgørende for sælgerens succes. Vi tilbyder derfor at gennemføre en live teamaktivitet, der kombinerer teori med praktiske opkald.

Vi har gode erfaringer med, at denne aktivitet kan hæve både hitrate og resultater i mødebookningen. Læs mere om mødebookning

Messetræning

Det koster en formue i både tid og penge at deltage på messer. Altafgørende for succes på en messe er, at teamet (ledere, sælgere, supportere mv.) har en klar strategi med messen, og at teamet er toptunede mentalt.

Coachers kan gennemføre en messetræning, hvor vi både tager fat i strategi, adfærd, mentalitet og attitude. Læs mere om messetræning

Kick-off

Når du har behov for at samle salgsstyrken omkring en ny periode eller start på et nyt projekt, kan det være oplagt at kickstarte denne situation med en kick-off. Ved at samle salgsstyrken i selskab med Coachers kan vi sikre både energi, fokus og rette mentalitet til opgaven.

Coachers sammensætter altid en kick-off i samarbejde med dig som kunde.  Læs mere om kick-off

Filosofi omkring salgsudvikling

Gennem 17 års udviklingsarbejde med forskellige salgsorganisationer har vi opnået en holdbar filosofi om hvilke betingelser, der skal opfyldes for at skabe resultater i et træningsforløb:

  • Ledelsen bør involveres for at sikre fokus, motivation og opfølgning
  • Færre eller ingen rollespil og flere dialoger, hvor virkelige cases anvendes
  • Sælgere skal aktiveres, så vi får høj grad af tovejsdialoger
  • Sælgere skal bevare egen personlighed og originalitet frem for at blive gjort til robotter
  • Sælgere skal trænes i principper snarere end replikker
  • Sælgere vinder særlig respekt for en instruktør, der kan komme med relevante eksempler, der kan anvendes i virkeligheden.
  • Kombination af teori og praktik er altgørende for at skabe succes
  • Instruktøren og Coachers skal kunne stille krav til både ledere og sælgere i samarbejdet for at sikre handling og resultater
  • Der bør opstilles en samarbejdsmodel, der fleksibelt passer til økonomi, tid og kultur uden at gå på kompromis med læringsbegreberne

Etik

Vores etik omkring salgstræning er, at salg aldrig må blive pistolsalg. Vi tror på værdien af langsigtede relationer, og derfor skal kunden aldrig sælges noget, han/hun ikke har brug for eller som blot tjener til formål, at sælger tjener penge. Coachers stiller kun op til træningsforløb, der har til formål at sikre kunden en ordentlig oplevelse.