fbpx

Spørgeteknik – detailbutik

I dialogen med kunden i butikken er det vigtigt, at butiksmedarbejderen formår at kunne pejle sig ind på, hvad kunden har brug for og dermed også hvilke produkter, der særligt skal fokuseres på. En afgørende evne er derfor, at butiksmedarbejderen har evne til at kunne stille gode spørgsmål for at få den rette information fra kunden.

Læringsemner:

  • Evne til at kunne søge en accept af, at butiksmedarbejderen gerne må spørge ind til kunden for bedre at kunne guide, rådgive og vise de rette produkter
  • Evne til at kunne afdække kundens behov omkring et køb gennem gode spørgsmål
  • Evne til at kunne “skabe” behov, som kunden ikke selv havde overvejet på forhånd gennem gode spørgsmål
  • Evne til at kunne skelne mellem åbne og lukkede spørgsmål, så butiksmedarbejderen ved hvornår i samtalen, der skal veksles mellem åbne og lukkede spørgsmål
  • Evne til at observere og at kunne fornemme, hvornår man kan eller ikke kan tillade sig at stille spørgsmål. Med andre ord; vurdere den rette timing for spørgemetodikken
  • Evne til at stille spørgsmål, der åbner for den værdi, produktet skaber