fbpx

Håndtering af kundetyper (DISC) – B2B

At håndtere forskellige mennesker forskelligt er noget af det allersværeste for de fleste mennesker. Vi har en tendens til at tage udgangspunkt i, hvordan vi selv er indrettet og fungerer, når vi skal tackle andre mennesker. Det kan betyde, at du ikke formår at sælge til de mennesker, der er anderledes end dig selv. DISC er et meget udbredt typologiværktøj, der på en simpel måde hjælper os til at forstå andre mennesker bedre og derfor også at kunne håndtere dem bedre.

I vores salgstræning anvender vi DISC til at forstå og tackle kunderne. I træningen får sælgerne udarbejdet sin egen DISC-analyse, så hver sælger kender egne styrker og svagheder i forhold til de forskellige kundetyper.

Læringsemner:

  • Indsigt og kompetence i at forstå og bruge hver af de 4 adfærdstyper i DISC
  • Evne til at forstå sig selv bedre, og hvorfor sælgeren virker godt og mindre godt på andre typer
  • Evne til at kunne fravige sin egen grundadfærd og matche den type, sælger står over for på kundesiden
  • Evne til at kunne spotte kundens DISC-type hurtigt, så vurdering af egen strategi bliver skarpere
  • Evne til at kunne argumentere og sælge til både D, I, S og C-typer, så sælger bliver god til at sælge til alle typer
  • Evne til generelt at kunne rumme alle persontyper bedre og undgå at blive fordomsfuld og opbygge “hadetyper”
  • Evne til at nyde, at vi mennesker er forskellige
  • Evne til at se andre menneskers drivkræfter bedre, så det bliver nemmere at tackle dem