fbpx

Målgruppe:

Primært sælgere og medarbejdere med et kommercielt fokus.

Beskrivelse:

I spillet konkurrerer medarbejderne i 12 teams mod hinanden om at blive den bedste performer. Målsætningerne er at skabe kortsigtede resultater og langvarige relationer. Deltagerne skal i 4 kvartaler sælge og købe ressourcer og informationer af hinanden. Undervejs opdager deltagerne, at det er nødvendigt at skabe gode relationer og at kunne få vigtige informationer – bl.a. om ressourcernes løbende værdi. Når regnskabsåret er slut, opgøres resultaterne. Herefter stilles medarbejderne til regnskab omkring deres evner til at have skabt gode relationer i spillet. Afslutningsvis kårer vi det endelig vinderteam.

Læringsmål i MoneyMaker:

Medarbejderne lærer værdien af, at der skal mange indsatser til for at nå et mål.
Medarbejderne lærer værdien af balancen mellem resultatorientering og relationsopbygning.
Medarbejderne får en stærk værdioplevelse af, hvor vigtigt det er at arbejde med konkrete informationer snarere end antagelser.
Medarbejderne lærer værdien af samarbejde med både kolleger og konkurrenter.
Medarbejderne lærer værdien af at afslutte handler og skabe gode priser.
Medarbejderne får en sjov oplevelse, der fremprovokerer både gode og dårlige vaner, som efterfølgende drøftes i teams.

Praktik:

Spillet kan spilles fra 12-36 personer pr. hold. Spillet er meget fleksibelt, og det betyder, at vi kan bygge aktuelle temaer ind i spillet fra den virkelige verden; eksempelvis produkttræning eller test af viden på forskellige områder. I samarbejde med jer bygger vi spillet op, så det passer til det, I gerne vil have frem via spillet.

Spillet kan gennemføres isoleret set eller som et led i en workshop. Selve spillet varer ca. 1½ – 2 timer og efterfølges af ½ – 1 times læringsrefleksion, hvor vi drøfter, hvilke paralleller vi kan tage med til virkeligheden.

Herunder kan du se et uddrag af en video fra MoneyMaker gennemført hos Würth Danmark for 300 sælgere.