fbpx

1-1 samtaler – generel ledelse

At kunne arbejde med gode målstyrings- eller statussamtaler har kæmpe indflydelse på virksomhedens resultater. Hvis en medarbejder mangler mål og succeskriterier, kan medarbejderen tabe fokus og energi. Ingen medarbejdere skal behandles ens, men alle bør have en fast løbende dialog om, hvordan det går med egen performance. Derfor er det vigtigt, at lederen gennemfører 1-1 performancesamtaler og har gode færdigheder i, hvordan disse gennemføres.

Læringsemner:

  • Evne til at kunne forstå og skabe sammenhæng mellem resultater og indsatser
  • Evne til at kunne arbejde med medarbejdernes aktivitetsniveau, prioriteringsevner, salgsfærdigheder og mentale tilstand på 1-1 samtaler – gerne med udgangspunkt i personlige KPI’er
  • Evne til at kunne evaluere en sælgers performance 1-1 på en udviklende og motiverende måde og uden at få et for negativt fokus
  • Evne til at kunne planlægge en medarbejders kommende mål og indsatser 1-1 på involverende, udviklende og motiverende måde
  • Opbygning af et koncept for 1-1 performancesamtaler, hvor lederen kan fornemme, hvor ofte han/hun bør have en samtale med den enkelte sælger. Herunder også at kunne vurdere den rette forskel på hvem af medarbejderne, der bør have mere attention end andre