fbpx

Best practice og modelling – salgsledelse

I enhver salgsgruppe er der en forskellighed i hvem, der performer bedst på forskellige områder. Eksempelvis er vi sikre på, at der er en “bedste performer” på udvalgte produkter: forhandling, closing, kemi, planlægning og mange andre områder. Ledere er ofte for dårlige til at dyrke rollemodellerne og få delt best practice og de gode metoder.

Læringsemner:

  • Evne til at kunne analysere og afkode en vinderstrategi på et udvalgt område, f.eks. rabathåndtering hos en rollemodel for dermed at kunne dele denne metode med teamet
  • Evne til at facilitere møder, hvor best practice dyrkes, og rollemodellerne får en aktiv rolle
  • Evne til at sætte sælgerne sammen i udvalgte grupper for at kunne dele de gode metoder og best practice
  • Evne til at bruge best practice fra andre virksomheder, bøger, artikler mv., så lederne bliver mere inspirerende og resultatskabende