fbpx

MUS-samtaler – generel ledelse

I løbet af hverdagen har du som leder sikkert mange dialoger med medarbejderne og formentlig særligt om de driftsmæssige opgaver, som løbende opstår. For en medarbejder er det også vigtigt, at der med jævne og faste mellemrum gennemføres en medarbejderudviklingssamtale (MUS-samtale). Typisk gennemføres en MUS-samtale en gang om året, men i en del virksomheder sker det flere gange om året. MUS-samtalen handler om at få en god og grundig status på medarbejderens performance, trivsel og udvikling.

Læringsemner:

  • Opbygning af en skabelon for, hvad en MUS-samtale bør indeholde af emner
  • Evne til at kunne balancere MUS-samtalen mellem evaluering af fortiden og planlægning af fremtiden
  • Evne til at kunne gennemføre en MUS-samtale, hvor lederen har fokus på at lytte til medarbejderens synspunkter og fremtidige behov
  • Evne til at kunne gennemføre en MUS-samtale, hvor lederen får givet en opsamlet feedback til medarbejderen – både på det gode og det mindre gode
  • Evne til, at lederen kan tage imod personlig kritik og feedback uden at reagere emotionelt på dette
  • Evne til at kunne lave en handlingsplan for medarbejderen for den kommende periode og følge op på, at tingene gennemføres
  • Evne til at kunne anerkende medarbejderne på en positiv måde på de områder, medarbejderen fortjener det – også selvom der er andre ting, der skal forbedres. Ikke mindst for at sikre tro, motivation og energi