fbpx

Onboarding – generel ledelse

Hvor lang eller kort tid skal der gå, før en nyansat medarbejder er godt kørende og rentabel for virksomheden? Svaret er forskelligt fra case til case og også individuelt for den enkelte virksomhed. Langt hen ad vejen har lederen selv en kæmpestor indflydelse på dette spørgsmål. En god og effektiv onboardingsproces er afgørende. Alt for mange nyansatte medarbejdere oplever, at opstarten kan være ustruktureret, kortvarig og ukoordineret. Måske kan du som leder med få midler hente 2-3 måneders effekt ved at blive bedre i denne fase.

Læringsemner:

  • Evne til at sikre en god opstartsplan for de første 2-4 uger
  • Evne til at sikre, at opstartsplanen suppleres med en plan på 100 dage
  • Evne til at sikre en god aktivering af hele teamet i opstartsplanen – både omkring træning og opmærksomhed
  • Evne til at kunne stille krav og opstille målbare succeskriterier for den nye medarbejder fra starten
  • Evne til at kunne lave nogle løbende tests af medarbejderen på de områder, medarbejderen er blevet lært op i
  • Evne til at kunne gennemføre løbende statussamtaler i opstartsfasen, hvor medarbejderen får den rette opmærksomhed, feedback, nye mål og krav