fbpx

Opbygning af større ansvarsfølelse – generel ledelse

Rigtig mange ledere savner mere ansvar og initiativ hos medarbejderne. Problemet er bare ofte selvforskyldt, fordi lederen ubevidst overtager ansvaret i en lang række situationer. Derfor kræver det mere involveringslyst og risikovillighed hos lederen at kunne skabe ansvarsfølelser. Der er store fordele ved at få medarbejderne til at føle mere ansvar, bl.a. at lederen på sigt bedre kan holde fri, fordi medarbejderne kan påtage sig langt flere opgaver.

Læringsemner:

  • Evne til at forstå ordet ansvar til bunds og arbejde med det som et vigtigt ledelsesværktøj
  • Evne til at have risikovillighed og tillid til medarbejderne og tro på, at de ofte selv kan løse tingene på en hensigtsmæssig måde
  • Evne til at kunne vurdere, hvornår lederen selv bør tage ansvar, og hvornår det er hensigtsmæssigt at involvere personalet
  • Evne til at kunne spørge og lytte (coache) for at finde frem til løsninger i medarbejderne frem for i for høj grad at diktere løsninger
  • Evne til at kunne rose og give feedback omkring ansvar, så medarbejderne føler sig motiverede og udviklede