fbpx

Performancekultur – generel ledelse

Uanset hvilke afdelinger, du har ansvar for i lederrollen, er det utrolig vigtigt, at du forsøger at skabe en kultur, hvor hver enkelt medarbejder kender sin egen rolle i forhold til virksomhedens overordnede mål. Derfor skal du kunne udforme mål og KPI’er for både medarbejdere i økonomi, IT, indkøb, marketing, produkt og andre afdelinger. Lederen skal kunne samle teamet mod et stort, fælles mål og være i stand til at nedbryde det til delmål og rette handlinger – alt sammen på en motiverende måde.

Læringsemner:

  • Evne til at arbejde med begreber som KPI’er og målstyring – både 1-1 og over for gruppen, hvor fortidens resultater og aktiviteter evalueres, og hvor fremtidens mål og aktiviteter planlægges
  • Evne til at opbygge en performance- og feedbackkultur, hvor det er naturligt at tale om mål og resultater og at drøfte, både hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt
  • Evne til at skabe et godt samarbejde med andre afdelinger og at inddrage andre afdelinger på en relevant og værdiskabende måde
  • Evne til at arbejde visuelt med mål og KPI’er, så det bliver stimulerende og motiverende at være en del af den afdeling, lederen er ansvarlig for
  • Evne til at kunne skabe visionære tanker og følelser ved personalet, så de ikke blot ser sit arbejde som et ”arbejde”, men mere som en del af noget større