fbpx

Planlægning – salgsledelse

”Erobring” af tiden er blevet en nøglefaktor i den travle verden, vi i dag lever i. At erobre egen tid handler reelt om at overtage styring over egne aktiviteter. Mange bliver drevet rundt i manegen pga. opgaver, der er planlagt dårligt samt ikke mindst ydre påvirkninger fra kolleger og kunder. Konsekvensen bliver ofte stress og manglende opfyldelse af mål og deadlines. Samtidig kan konsekvensen blive, at salgslederen ikke får udført de opgaver, der handler om at hjælpe, udvikle og motivere sælgerne til at nå deres mål – altså reel salgsledelse.

Læringsemner:

  • Opbygning af en holdning til og et mindset omkring planlægning, der sikrer, at disciplinen tages seriøst. Alt sammen for at undgå, at planlægning kun bliver et midlertidigt projekt, hvor problemerne så hurtigt vender tilbage
  • Evne til at kunne arbejde og tænke proaktivt, hvor salgslederen planlægger faste rutiner og opgaver, der sikrer, at salgslederen kommer bedre på forkant
  • Evne til at kunne udarbejde et ledelseskoncept og en årsplan, der sikrer, at alle sælgerne bliver ”mandsopdækket” på en god og løbende måde, samtidig med at alle relevante salgsledelsesopgaver bliver gennemført
  • Opbygning af et lavpraktisk planlægningssystem, der sikrer dagligt overblik over aftaler og opgaver