fbpx

1-1 performancesamtaler – salgsledelse

At kunne arbejde med gode målstyrings- eller performancesamtaler har kæmpe indflydelse på virksomhedens resultater. Hvis en sælger går for længe for sig selv, kan sælgeren tabe fokus og energi. Ingen sælgere skal behandles ens, men alle skal ”behandles”. Derfor er det vigtigt, at salgslederen har gode færdigheder i gennemførsel af 1-1 performancesamtaler.

Læringsemner:

  • Evne til at kunne forstå og skabe sammenhæng mellem resultater og indsatser
  • Evne til at kunne arbejde med sælgernes aktivitetsniveau, prioriteringsevner, salgsfærdigheder og mentale tilstand på 1-1 samtaler
  • Evne til at kunne evaluere en sælgers performance 1-1 på en udviklende og motiverende måde og uden at få et for negativt fokus
  • Evne til at kunne planlægge en sælgers kommende mål og indsatser 1-1 på en involverende, udviklende og motiverende måde
  • Opbygning af et koncept for 1-1 performancesamtaler, hvor salgslederen kan fornemme, hvor ofte han/hun bør have en samtale med den enkelte sælger. Herunder også at kunne vurdere den rette forskel på hvem af sælgerne, der bør have mere attention end andre