fbpx

Mental skarphed i salget – salgsledelse

At være en god mentaltræner er en særdeles vigtig kvalitet, da sælgere konstant udsættes for påvirkninger af både positiv og negativ karakter. En god salgsleder skal derfor have indsigt i de mentale mekanismer, og hvordan han/hun via denne indsigt formår at skabe bedre selvtillid, fokus og energi.

Læringsemner:

  • Evne til at opbygge positive og stimulerende overbevisninger til produkter, priser og markedet, så sælgerne ikke har dårlige holdninger og overbevisninger, der hæmmer salget
  • Evne til at få sælgerne til at fokusere bedre på mål og proces
  • Evne til at få sælgerne til at kigge indad under pres, og når de mislykkedes. Frem for at sælgerne fokuserer på undskyldninger og udfordringer, der handler om forhold, de ikke kan gøre noget ved
  • Evne til at stemple sælgerne ind mentalt, hver dag, så de har fokus på muligheder, mål og processer og ikke taber momentum pga. fokus på ligegyldige ting og forhold
  • Evne til at stimulere sælgerne med løbende og nye udfordringer, så salgslederen ikke ser nogen som selvkørende, men lærer at indse, at ALLE, også de bedste sælgere, skal stimuleres