fbpx

Onboarding – salgsledelse

Hvor lang eller kort tid skal der gå, før en nyansat sælger er godt kørende og rentabel for virksomheden? Svaret er forskelligt fra salgsleder til salgsleder og også individuelt for den enkelte virksomhed. Langt hen ad vejen har salgslederen selv en kæmpestor indflydelse på dette spørgsmål. En god og effektiv onboardingsproces er afgørende. Alt for mange nyansatte sælgere oplever, at opstarten kan være ustruktureret, kortvarig og ukoordineret. Måske kan du som salgsleder med få midler, hente 2-3 måneders effekt ved at blive bedre i denne fase.

Læringsemner:

  • Evne til at sikre en god opstartsplan for de første 2-4 uger
  • Evne til at sikre, at opstartsplanen suppleres med en plan på 100 dage
  • Evne til at sikre en god aktivering af hele teamet i opstartsplanen – både omkring træning og opmærksomhed
  • Evne til at kunne stille krav og opstille målbare succeskriterier for den nye sælger fra starten
  • Evne til at kunne lave nogle løbende tests af sælgeren på de områder, sælger er blevet lært op i
  • Evne til at kunne gennemføre løbende statussamtaler i opstartsfasen, hvor sælgeren får den rette opmærksomhed, feedback, nye mål og krav