fbpx

Rekruttering – salgsledelse

At kunne finde til præcist de færdigheder og personlige træk, en sælger besidder, kan være utrolig vanskeligt i en rekrutteringssituation. Ofte lader en salgsleder sig forføre af den kemi, der skabes med kandidaten og kan derfor ”glemme” at lave en ordentlig afdækning af kandidaten. Det kan være udfordrende, da det ofte skal gå hurtigt med at finde en ny kandidat. Prisen for at være for hurtig og overfladisk i denne proces kan være en fejlrekruttering med store omkostninger og tidstab til følge.

Læringsemner:

  • Evne til at bruge sociale medier og andre medier til at skaffe rette antal kandidater til stillingen
  • Evne til at kunne opstille en jobannonce, der både søger rette kandidater og sælger jobbet bedst muligt
  • Evne til at kunne gennemføre jobinterviews på en skarp måde
  • Evne til at opstille en spørgeramme, som sikrer, at salgslederen kommer den rigtige vej rundt om kandidaten i interviewet
  • Evne til at kunne bruge DISC (personanalyse), GIA (intelligens og skarphedsanalyse) og andre vigtige testværktøjer som hjælp i rekrutteringsprocessen
  • Evne til at kunne involvere sit team i processen, hvis og hvor det er aktuelt og en fordel
  • Evne til at kunne vælge en eventuel ekstern samarbejdspartner til at gennemføre hele eller dele af processen og sætte de rette krav til samarbejdspartneren